Cá thể

Sự phong phú và đa dạng của sinh học Việt Nam, đặc biệt là xác loài động, thực vật hoang dã và các hệ sinh thái tự nhiên, được bảo vệ và bảo tồn. Nâng cao chất lượng sống của người dân Việt nam và đảm bảo sự phát triển bền vững của quốc gia

+84-24-62781380