Chuyển tiền ủng hộ

(*) là thông tin bắt buộc

Tài khoản tiếp nhận ủng hộ 1 :

 

Tên tài khoản: TRUNG TÂM BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VIỆT

 

Tài khoản số : XYZ

 

Tại Ngân hàng: ABC

 

Mã số thuế : 0106096252 - Điện thoại : +84-24-62781380

 

Tài khoản tiếp nhận ủng hộ 2:

 

Tên tài khoản: TRUNG TÂM BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VIỆT

 

Tài khoản số : XYZ

 

Tại Ngân hàng: ABC

 

Mã số thuế : 0106096252 - Điện thoại : +84-24-62781380

Mọi thông tin của quý vị hoàn toàn được bảo mật và không có spam.

Ủng hộ bằng việc mua các sản phẩm theo link

Ủng hộ bằng cách mua cốc

Gà lôi trắng là một trong những giống gà quý hiếm trong sách đỏ và thuộc vào loại “cực đẹp” ở Việt Nam bên cạnh gà lôi tía, gà tra hay gà lôi Beli.

Ủng hộ bằng cách mua áo

Gà lôi trắng là một trong những giống gà quý hiếm trong sách đỏ và thuộc vào loại “cực đẹp” ở Việt Nam bên cạnh gà lôi tía, gà tra hay gà lôi Beli.

Tình nguyện

Cùng nhau chung tay vì một cộng đồng

Việt năm 2014-2015 và một dự án có tên gọi “Bảo tồn các loài gà lôi tại miền Trung Việt Nam (2014-2015)” của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Việt Nam. Ba hội thảo quan trọng đã được tổ chức tại Việt Nam, vào tháng 9/2013 tại Hà Nội, tháng 7/2014 tại Quảng Trị, và tháng 4/2015 tại Quảng Bình. Hội thảo tháng 9/2013 được tổ chức bởi Nhóm chuyên gia về bộ Gà của IUCN SSC và Đại học Newcastle phối hợp cùng Trung tâm bảo tồn Thiên nhiên Việt tại Văn phòng IUCN Việt Nam tại Hà Nội. Hội thảo năm 2014 và 2015 đã được tổ chức bởi Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Việt lần lượt tại Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình và Quảng Trị. Nhiều đại biểu tham dự hội thảo cũng nhận được hỗ trợ từ các tổ chức của họ (ví dụ, Vườn thú Hà Nội) để trang trải chi phí tham gia.

+84-24-62781380