Nguyên nhân tuyệt chủng

Viet Nature, WPA và EAZA cùng nhau cam kết đảm bảo tương lai cho một quần thể Gà lôi lam Việt Nam hoang dã thông qua các kỹ thuật lai tạo và chuyển giao tại chỗ. Hoạt động của dự án sẽ được tiến hành thông qua một kế hoạch phục hồi bao gồm các nghiên cứu khả thi, giám sát, theo dõi quần thể Gà lôi lam được thả vào tự nhiên và bảo vệ sinh cảnh tại Khu bảo tồn Khe Nước Trong. Chúng tôi hành động dựa trên các giải pháp có đạo đức phù hợp với nhu cầu của con người, trao quyền cho người dân địa phương hành động trong việc bảo tồn môi trường của chính họ.

+84-24-62781380