Hoạt động nhóm

Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam (Viet Nature) là tổ chức khoa học & kỹ thuật phi lợi nhuận của Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Việt Nature hiện đang triển khai một số dự án bảo tồn rừng và động vật hoang dã, trong đó có dự án nuôi và tái thả Gà lôi lam mào trắng (Gà lôi lam mào trắng). Việt Nature là đơn vị đầu mối và đang phối hợp với một số tổ chức đối tác thực hiện dự án với mục tiêu “Đảm bảo duy trì môi trường sống phù hợp và nguồn gen tốt nhất cho sự tồn tại bền vững của Gà lôi lam mào trắng trong tự nhiên đến năm 2030”. Việt Nature dự định xây dựng một trang web để giới thiệu và cập nhật thông tin về BPTNMT, chia sẻ kế hoạch và hoạt động của nhóm công tác Bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và huy động các nguồn lực cho các hoạt động bảo tồn loài này.

Nhà tài trợ

Viet Nature
+84-24-62781380